λόγος τοῦ Ῥογήρου Τολήδω Μαρτὶν περὶ μεθόδων τὴν παλαιὰν Ἑλληνικὴν γλῶτταν μανθάνειν τὸν τρόπον τῶν ἐπικαλουμένων Βυζαντινῶν

Ἀθήναζε; Πρὶν δὲ εἰς τὴν Πόλιν

In Medias Res |

λόγος τοῦ Ῥογήρου Τολήδω Μαρτὶν περὶ μεθόδων τὴν παλαιὰν Ἑλληνικὴν γλῶτταν μανθάνειν τὸν τρόπον τῶν ἐπικαλουμένων Βυζαντινῶν

An Interview with “Americana Latine” Author Andrew Dinan

“Latin Is Part of Our History Here”

In Medias Res |

An Interview with “Americana Latine” Author Andrew Dinan

On The Road, You Don’t Expect To Come Across Latin Written By Someone You Know

The Neo-Latin Inscription At Capernaum

John Kuhner |

On The Road, You Don’t Expect To Come Across Latin Written By Someone You Know

A Year In Italy, From Exams To Experiences

Crossing the Rubricon: A Battle with Rome and Time

Luby Kiriakidi |

A Year In Italy, From Exams To Experiences

Fr. Reginald Foster, O.C.D., teaching at Holy Hill, in Wisconsin, in November 2019.

Reginaldus’s Milwaukee Years and Final Months: A Personal Account

Susan Baglien |

Fr. Reginald Foster, O.C.D., teaching at Holy Hill, in Wisconsin, in November 2019.

De culto corporis mentisque apud Columellam loquitur David White

De Mente et Corpore Exercendo Atque Alendo in Columellae Re Rustica

In Medias Res |

De culto corporis mentisque apud Columellam loquitur David White

περὶ τῆς τοῦ Σκύθου διαλέκτου παρʼ Αριστοφάνει λεγει Ιεννιφερ Γλασερ

Βαρβαρίζοντες Ελληνίζομεν

In Medias Res |

περὶ τῆς τοῦ Σκύθου διαλέκτου παρʼ Αριστοφάνει λεγει Ιεννιφερ Γλασερ

De Mentibus Corporibusque et Sanis et Insanis Loquitur Luca Grillo

Mens (In)Sana in Corpore (In)Sano

In Medias Res |

De Mentibus Corporibusque et Sanis et Insanis Loquitur Luca Grillo

A Personal Account of the Ceremonies at Holy Hill

The Funeral of Fr. Reginald Foster, O.C.D.

John Kuhner |

A Personal Account of the Ceremonies at Holy Hill

De Vi ac Virtutibus Ieiunandi Per Ioannem Viringum Alloquitur Iason Harris

Mens Ieiuna in Corpore Ieiuno?

In Medias Res |

De Vi ac Virtutibus Ieiunandi Per Ioannem Viringum Alloquitur Iason Harris